Μαθαίνω από τον υπολογιστή μου

Μαθαίνω

  • Συνδεθείτε με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές σας- κάντε εργασίες και ενημερωθείτε για το πρόγραμμά σας με το Edmodo.
  • Μαθήματα online για μικρούς και μεγάλους στο Moodle.
  • Το πρόγραμμα "Η τέχνη στο σχολείο" στο Open e Class.
  • Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του σχολείου μας: Κλασική λογοτεχνία και κείμενα αναφοράς.
  • Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει το σημερινό σχολείο και το ανοίγει στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η ανοιχτή πρόσβαση και η αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες και διαμορφώνει ένα περιβάλλον ανακάλυψης, δημιουργίας και συμμετοχής. Ο δικτυακός τόπος στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες & Υπηρεσίες ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.