Η τέχνη στο σχολείο

Guernica

Η "Τέχνη στο σχολείο" είναι ένα πρόγραμμα Ιστορίας της Τέχνης και αισθητικής αγωγής. Μας φέρνει σε επαφή με συγκεκριμένα έργα τέχνης (ένα την εβδομάδα) και έχει αρχίσει να λειτουργεί δοκιμαστικά σε διάφορα σχολεία από τις 25 του Γενάρη 2010. Περιλαμβάνει happenings, εργαστήρια τέχνης, σχέδια έρευνας και μαθήματα ιστορίας της τέχνης. Οι σελίδες http://edu-lab.eu/openeclass/ και http://art.dimagnikol.com/ , θα είναι η κεντρικές πηγές πληροφόρησής μας για το πρόγραμμα.

Σημειώσεις για το πρόγραμμα